Doküman No
LEEFR. 0073
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………… ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

Görevli/izinli olmamdan dolayı kodu, adı, tarihi yazılı ders/derslerimi aşağıda belirtilen tarih ve saatte telafi etmek istiyorum.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

(imza)

……/……/20….

Unvanı, Adı ve Soyadı

 

 

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Ders Tarihi ve Saati

Telafi Tarihi ve Saati

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Ek:

  1. Görev/İzin Belgeleri

  2. Ders Programı

 

UYGUNDUR

Ana Bilim Dalı Başkanı

……/……/20….

 

 

 

Not: Derslerin telafileri Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yapılmalıdır. Telafi tarih ve saatleri diğer birimlerde yürütülen derslerle çakışmamalı ve mazeretin bitiminden sonra yapılmalıdır. Ders telafi dilekçesi ait olduğu ayın sonuna kadar Ana Bilim Dalı Başkanlığına verilmelidir.