Doküman No
LEEFR. 0008
Yayın Tarihi
03.05.2021
Revizyon Tarihi
23.01.2024
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

(Danışman Tercih Formu)

 

Danışmanlığımı yürütmek üzere öncelik sırasına göre 1-2-3 şeklinde öneride bulunduğum öğretim üyeleri aşağıda sunulmuştur. Tez danışmanımın atanması hususunda gereğini arz ederim.

Öğrencinin;

Ana Bilim Dalı           :…………………………………

Programı                     :……………………………………………………………………

Uzmanlık Alanı          :…………………………………………………………….

 

..../… / 20…

     

                                                                                                (Öğrencinin Adı-Soyadı-İmzası)

 

(Önerdiğiniz danışmanların uygun olmaması durumunda başka bir danışman atanabilir.)

Not: Danışman Önerisi 3 tane olmalıdır.

Tercih*

Unvan

Adı Soyadı

UZMANLIK ALANI

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Bu kısım ana bilim dalı tarafından doldurulacaktır.

 

İlgili öğrencinin tez danışmanlığına …………………………………………………………….. atanmasının önerilmesine ………… nolu Ana Bilim Dalı Kurulu kararıyla uygun görülmüştür.

 

Açıklama*:

 

Bu kısım enstitü tarafından doldurulacaktır.

İlgili öğrencinin tez danışmanlığına………Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla  ………………………………………………………….. atanmıştır.

 

 

 

*Danışman atamaları, öğrencinin tercih sırası ve ilgili öğretim üyesinin danışmanlık yükü dikkate alınarak, Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin ilk tercihi dışında bir danışmanın önerilmesi durumunda açıklama kısmında gerekçesi belirtilir. Bu form öğrencinin dosyasında muhafaza edilir