Doküman No
LEEFR. 0035
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Tez İzleme Komitesi Öneri Formu)

…….. ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

Yeterlik Sınavını başarmış olan Ana Bilim Dalımız ……………………… numaralı ……………………. Doktora Programı öğrencisi ………………………………………….’in Tez Önerisi Savunma Sınavını yapmak ve tez çalışmasını izlemek üzere aşağıdaki öğretim üyelerinin “Tez İzleme Komitesi Üyesi” olarak önerilmesi uygundur. ... /... / 20…..

 

Öğretim Üyesinin Unvanı, Adı, Soyadı

Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Alanı

ANA BİLİM DALI İÇİNDEN

1(Danışman)

   

   

   

2

   

   

   

ANA BİLİM DALI DIŞINDAN

1

   

   

   

 

Danışman Adı Soyadı

imza

 

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

Ana Bilim Dalımız ……………………… numaralı ……………………. Doktora Programı öğrencisi ………………………………………….’in danışmanı tarafından teklif edilen Tez İzleme Komitesi Üyeleri değerlendirilmiş olup ilgili öğrencinin Tez Önerisi Savunma Sınavını yapmak ve tez çalışmasını izlemek üzere aşağıda ismi geçen öğretim üyelerinin “Tez İzleme Komitesi Üyesi” olarak enstitü müdürlüğüne önerilmesi uygun bulunmuştur. ... /... / 20…..

Öğretim Üyesinin Ünvanı, Adı, Soyadı

Ana Bilim Dalı

Uzmanlık Alanı

ANA BİLİM DALI İÇİNDEN

1(Danışman)

   

   

   

2

   

   

   

ANA BİLİM DALI DIŞINDAN

1

   

   

   

 

Anabilim Dalı Kurulu

Tarih                          :…/…/20…

Sayısı / Karar No:      :……/…

Madde 45/1: Yeterlik sınavında başarılı olan öğrenci için ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile öğrencinin doktora tez önerisini onaylamak ve takip eden dönemlerde doktora tez çalışma sürecini izlemek amacıyla bir ay içinde tez izleme komitesi atanır.