Doküman No
LEEFR. 0068
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
18.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOGAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

YENİ DERS ÖNERİ FORMU

 

Dersin Adı

              

Dersin Adı ( İngilizce)

              

Anabilim Dalı

              

Programı

              

Dersin Kodu

              

Dersin Saati /Hafta

              

Kredisi/AKTS

...T, U /AKTS

Dersi Verecekler

Dersi verebilecek öğretim üye/üyelerine ait özgeçmiş ve yayın listesi ekte sunulmuştur

Dersin Türü

  Zorunlu                 Seçmeli

Dersin Amacı

              

Dersin Gerekçesi*

              

Dersin İçeriği

( Bölüm, Ana Başlık, Alt Başlıklar Halinde Sıralayınız)

              

Dersin İçeriği ( İngilizce)

              

Dersin İçeriğinin Haftalara Dağılımı ( Türkçe ve İngilizce)

1.Hafta

              

2.Hafta

              

3.Hafta

              

4.Hafta

              

5.Hafta

              

6.Hafta

              

7.Hafta

              

8.Hafta

              

9.Hafta

              

10.Hafta

              

11.Hafta

              

12.Hafta

              

13.Hafta

              

14.Hafta

              

Temel Kaynaklar ( Yayın Tarihlerine Göre Sıralayınız)

              

*Dersin açılma gerekçesi ile ilgili kanıtlayıcı belgeler varsa eklenmesi gerekir."

Ana Bilim Dalı Kurulu

Tarih:../../20

Karar No: