Döküman No
LEEFR. 0068
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
18.11.2021
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOGAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

YENİ DERS ÖNERİ FORMU

Dersin Adı

     

Dersin Adı (İNG)

      

Ana Bilim Dalı

      

Programı

      

Dersin Kodu

      

Ders saati/hafta

      

Kredisi / AKTS

T, U / AKTS

Dersi verecekler

Dersi verebilecek öğretim üye/üyelerine ait özgeçmiş ve yayın listesi ekte sunulmuştur.

Dersin Türü (zorunlu/seçmeli)

( ) Zorunlu    ( ) Seçmeli

Dersin Amacı

     

Dersin Gerekçesi*

      

Dersin İçeriği
(Bölüm, ana başlık, alt başlıklar halinde sıralayınız)

      

Dersin İçeriği (İNG)

      

Dersin içeriğinin haftalara dağılımı (Türkçe ve İnglizce)

1.hafta 

      

2.hafta 

      

3.hafta 

      

4.hafta 

      

5.hafta 

      

6.hafta 

      

7.hafta 

      

8.hafta 

      

9.hafta 

      

10.hafta 

      

11.hafta 

      

12.hafta 

      

13.hafta 

      

14.hafta 

      

Temel Kaynaklar
(yayın tarihine göre sıralayınız.)

     

*Dersin açılma gerekçesi ile ilgili kanıtlayıcı belgeler varsa eklenmesi gerekir."

 

Ana Bilim Dalı Kurulu

Tarih:../../20

Karar No: