Doküman No
LEEFR. 0023
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

20…-20… EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ/BAHAR YARIYILI SINAV NOT ÇİZELGESİ

 

Ana Bilim Dalı        :     

Programı                 :     

Uzmanlık Alan Dersi         :     

Ders Kodu

     

Dersin Adı

     

Sorumlu Öğr. Üyesi

     

 

Sıra No

 

Öğrenci no

 

Öğrencinin Adı Soyadı

 

YİDN

(%40)

 

YSSN

(%60)

 

Başarı Notu

(%100)

 

Harfli Başarı Notu

1

     

     

     

     

     

     

2

     

     

     

     

     

     

3

     

     

     

     

     

     

Bu listede ....... öğrenci vardır.           

…/…/20…                                      

 Öğretim Üyesinin İmzası

NOT: Sınav çizelgesi doldurulurken dikkat edilmesi gereken harf ve rakamla verilen not çizelgesi.

Puan

Yarıyıl Ders Notu

Katsayısı

90-100

AA

4.0

85-89

BA

3.5

80-84

BB

3.0

75-79

CB

2.5

70-74

CC

2.0

65-69

DC

1.5

60-64

DD

1.0

50-59

FD

0.5

0-49

FF

0.0

 

D

Devamsız

Seminer, Tez ve 8000-9000’li dersler için

G

Geçer

K

Kalır

S

Süren Çalışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Bu form doldurularak tez teslim dilekçesi eki olarak eklenmelidir.