Doküman No
LEEFR. 0024
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

 

TEZ SAVUNMA SINAVI

…………………………………ANA BİLİM DALI

…………………………………………………………………….Programı

TEZ BAŞLIĞI : “…………………………….…………………………………

 

 

SUNAN

       

DANIŞMAN

       

SINAV TARİHİ

       

SAAT

       

SINAV YERİ

       

 

ÖZET

(12 punto ve Times New Roman yazı tipi ile yazılmalıdır.)

 

     

 

 

 

 

 

 

Bu form doldurularak tez teslim dilekçesi eki olarak gönderilir