Doküman No
LEEFR. 0025
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
07.04.2023
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu)

Öğrencinin,

Anabilim Dalı          :                    

Programı                  :                    

Uzmanlık Alanı       :                                  

Adı-Soyadı              :                  

Numarası                 :                  

Danışmanı               :                  

Enstitü Kayıt Tarihi :                  

Tezin Adı                :                  

 

……………………………………..Anabilim Dalı Başkanlığına

Yukarıda bilgileri verilen tezin savunma sınavına aşağıdaki öğretim üyelerinin tez jürisi olarak atanmasını arz ederim.

Danışman

.../…/20..

Adı-soyadı-imzası

                   

JÜRİ ÜYESİ ÖNERİLERİ

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı*

Üniversitesi

1. Danışman

                   

                   

                   

2. Asıl

                   

                   

                   

3. Asıl (Kurum Dışı)

                   

                   

                   

 

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı*

Üniversitesi

1. Danışman

                   

                   

                   

2. Asıl

                   

                   

                   

3. Asıl (Kurum Dışı)

                   

                   

                   

Anabilim Dalı Kurulu

Tarih               :…/…/20..

Karar No         :

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı*

Üniversitesi

1. Danışman

                   

                   

                   

2. Asıl

                   

                   

                   

3. Asıl (Kurum Dışı)

                   

                   

                   

EYK

Tarih    :               

Karar No:             

*Uzmanlık alanı öğretim üyesinin YÖKSİS’teki bilim alanı ile anahtar kelime1 olarak girilecektir.

 

Madde 32/3 Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur...