Döküman No
LEEFR. 0025
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Yüksek Lisans Tez Jürisi Öneri Formu)

Öğrencinin,

Anabilim Dalı         :     

Programı                 :   

Uzmanlık Alanı       :   

Adı-Soyadı              :   

Numarası                :   

Danışmanı               :   

Enstitü Kayıt Tarihi :   

Tezin Adı                :   

 

……………………………………..Ana Bilim Dalı Başkanlığına

Yukarıda bilgileri verilen tezin savunma sınavına aşağıdaki öğretim üyelerinin tez jürisi olarak atanmasını arz ederim.

                                                                                                                      Danışman

                                                                                                                      .../…/20..

   Adı-soyadı-imzası

 

JÜRİ ÜYESİ ÖNERİLERİ

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı*

Üniversitesi

1. Danışman

   

   

   

2. Asıl

   

   

   

3. Asıl (Kurum Dışı)

   

   

   

4. Yedek

   

   

   

5. Yedek (Kurum Dışı)

   

   

   

 

 

 

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı*

Üniversitesi

1. Danışman

   

   

   

2. Asıl

   

   

   

3. Asıl (Kurum Dışı)

   

   

   

4. Yedek

   

   

   

5. Yedek (Kurum Dışı)

   

   

   

Ana Bilim Dalı Kurulu

Tarih               :…/…/20..

Karar No         :   

 

 

 

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı*

Üniversitesi

1. Danışman

   

   

   

2. Asıl

   

   

   

3. Asıl (Kurum Dışı)

   

   

   

4. Yedek

   

   

   

5. Yedek (Kurum Dışı)

   

   

   

EYK

Tarih    :   

Karar No:   

 

*Uzmanlık alanı öğretim üyesinin YÖKSİS’teki bilim alanı ile anahtar kelime1 olarak girilecektir.

Madde 32/3 Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur...