Doküman No
LEEFR. 0031
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

………………………………… ANA BİLİM DALI BAŞKANLIĞINA

 

Öğrencinin

 

 

 

 

 

Adı Soyadı

       

Numarası

       

Ana Bilim Dalı

       

Programı

       

Değiştirilecek Bölüm:

Sadece Tezin Başlığı Değişecek         

Tezin Başlığı İle İçeriği Değiştirilecek           

Not: Tezin başlığı ile beraber içeriği de değiştirelecekse Yeni Tez Öneri Formunun eklenmesi gerekmektedir.

Eski Tez Başlığı

       

Yeni Tez Başlığı

(Türkçe ve İngilizce)

       

Değişiklik Mazereti

 

Danışmanın Önerisi

( )

Savunma Jürisinin Önerisi

( )

 

 

 

 

 

Varsa Açıklamanız : …………

Tez Danışmanı

    

Unvanı Adı Soyadı İmzası

Jüri Başkanı

       

İmza

Jüri Üyesi

       

İmza

Jüri Üyesi

       

İmza

*Bu form doldurulup imzalandıktan sonra Ana Bilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye gönderilir.