Doküman No
LEEFR. 0040
Yayın Tarihi
08.07.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

DOKTORA PROGRAMI
TEZ KONUSU VEYA TEZ BAŞLIĞI DEĞİŞİKLİK FORMU
 

 

Öğrencinin,

Adı Soyadı

                      

Numarası

                      

Ana Bilim Dalı

                      

Uzmanlık Alanı

                      

Programı

                      

 

Değiştirilecek bölüm:

Sadece tezin başlığı düzenlenecek

Tezin başlığı ile beraber içeriği de değişecek*

Eski Tez
Başlığı

                      

Yeni Tez Başlığı
(Türkçe ve İngilizce)

 

                 

Değişiklik Gerekçesi

 

TİK Önerisi ( )                

Danışman

                 

TİK Üyesi

             

TİK Üyesi

               

Açıklama: ………………………………………………………………………………………………….…

Tez Savunma Jüri Önerisi ( )

Jüri Başkanı

             

Jüri Üyesi

             

Jüri Üyesi

             

Jüri Üyesi

             

Jüri Üyesi

             

 

*Tez konusu içeriği ile beraber değiştirelecekse Yeni Tez Öneri Formunun eklenmesi gerekmektedir.

Not: Bu öneri formu doldurulup imzalandıktan sonra Anabilim Dalı Başkanlığına teslim edilir. Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından üst yazı ile Enstitüye gönderilir.

MADDE 46/3. Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin program ile ilişiği kesilir.