Doküman No
LEEFR. 0041
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

(Öğrenci Karton Ciltli Tez Teslim Kontrol Formu)

 

Öğrencinin;

Ana Bilim Dalı          :      

Programı                   :    

Tez Başlığı                 :    

 

…/.../20….. tarihinde yapılan tez savunma sınavı sonucunda kabul edilen tez metni ile karton ciltli olarak teslim ettiğim tez metni arasında savunma sınavında danışman ve jüri üyeleri tarafından verilen düzeltme ve öneriler dışında farklılık olmadığı, CD ve karton ciltteki tez metninin aynı olduğu, Enstitünün Tez Yazım Usul ve Esasları’na uygun olarak yazdığımı beyan ederim.

 

                                                                                               …./…./20..

                                                                                   (Öğrenci-Ad/Soyad-İmza)