Doküman No
LEEFR. 0042
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
01.02.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Enstitünüz ....................................... Anabilim Dalı’nda hazırlamış olduğum “.....................................................................................” adlı yüksek lisans tezimi karton ciltli olarak 3 (üç) adet teslim ediyorum.

Gereğini arz ederim. //20

 

 

 

          (İmza)

        Öğrencinin Adı Soyadı

Adres  :         

Tel      :              

 

Ek:

1- 3 (üç) adet tez

2- YÖK Tez Veri Giriş Formu*

3- Tez ve Özet Sayfalarını PDF dosyası olarak içeren 2 adet CD

4- Öğrenci Kimlik Kartı

5- Borcu Yoktur Belgesi (Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır.)

6. Öğrenci Karton Ciltli Tez Teslim Kontrol Formu

7. Transkript (Enstitü Onaylı)

 

 

 

 

*    Bu    form https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp   adresinden E-Devlet şifresi ile  girilerek doldurulduktan sonra çıktı anarak eklenecektir.