Döküman No
LEEFR. 0042
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
12.04.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Enstitünüz ....................................... Ana Bilim Dalı’nda hazırlamış olduğum “.....................................................................................” adlı yüksek lisans / doktora tezimi karton ciltli olarak 3 (üç) adet teslim ediyorum.

Gereğini arz ederim. …/…/20…

 

(İmza)

Öğrencinin Adı Soyadı

 

Adres:    

Tel:                                                                               

 

 

 

 

Ek:     

1- 3 (üç) adet tez              

2- YÖK Tez Veri Giriş Formu*

3- Tez ve Özet Sayfalarını PDF dosyası olarak içeren 2 adet CD

4- Öğrenci Kimlik Kartı

5- Borcu Yoktur Belgesi (Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır.)

6. Öğrenci Karton Ciltli Tez Teslim Kontrol Formu

7. Transkript (Enstitü Onaylı)

8.Varsa Yayınların Eklenmesi-( Lisansüstü Eğitim Süresince Yapılan Makale, Bildiri)

9. Yabancı Uyruklular için ( Türkiye Mezunları Bilgi Formu) 

 

 

 

 

 

 

 

* Bu form https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden E-Devlet şifresi ile girilerek doldurulduktan sonra çıktı alınarak eklenecektir.