Doküman No
LEEFR. 0045
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
12.04.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

(Karton Ciltli Tez Teslim Dilekçesi)

 

 

Enstitünüz ....................................... Ana Bilim Dalı …………………………… doktora programında hazırlamış olduğum “.....................................................................................” adlı doktora tezimi karton ciltli olarak 3 (üç) adet teslim ediyorum.

Gereğini arz ederim. …/…/20…

 

(İmza)

Öğrenci Adı Soyadı

 

Adres:    

 

Tel:                                                                               

 

 

 

 

Ek:     

1- 3 (üç) adet tez                

2- YÖK Tez Veri Giriş Formu*

3- Tez ve Özet Sayfalarını PDF dosyası olarak içeren 2 adet CD

4- Öğrenci Kimlik Kartı

5- Spiral Ciltli Tez Teslim Formu

6- Borcu Yoktur Belgesi (Üniversitemiz Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’ndan alınacaktır.)

7-Öğrenci Karton Ciltli Tez Teslim Kontrol Formu

8- Transkript (Enstitü Onaylı)

9- Varsa Yayınların Eklanmesi - ( Lisansüstü Eğitim Süresince Yapılan Makale, Bildiri) 

10-Yabancı Uyruklular İçin ( Türkiye Mezunları Bilgi Formu)

 

* Bu form https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/sistemGiris.jsp adresinden E-Devlet şifresi ile girilerek doldurulduktan sonra çıktı alınarak eklenecektir