Döküman No
LEEFR. 0048
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Doktora Tez Jürisi Öneri Formu)

Öğrencinin,

Adı-Soyadı              :     

Numarası                :     

Anabilim Dalı          :     

Programı                 :     

Uzmanlık Alanı       :     

Danışmanı               :     

Enstitü Kayıt Tarihi :     

Tezin Adı                :     

 

ANA BILIM DALI BAŞKANLIĞINA

Yukarıda bilgileri verilen tezin savunma sınavına aşağıdaki öğretim üyelerinin tez jürisi olarak atanmasını arz ederim. .../…/20…

                                                                                                                      Danışman

                                                                                                                 Adı-soyadı-imzası

 

ÖNERİLEN JÜRİ ÜYELERİ

Sıra No

Ünvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı

Üniversitesi

1Asıl (Danışman)

     

     

     

2(Asıl)

     

     

     

3(Asıl)

     

     

     

4(Asıl)

     

     

     

5(Asıl)

     

     

     

6(Yedek)

     

     

     

7(Yedek)

     

     

     

 

Ana Bilim Dalı Kurulu

Tarih               :…/…/20..

Karar No         :     

 

Sıra No

Ünvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı

Üniversitesi

1Asıl (Danışman)

     

     

     

2(Asıl)

     

     

     

3(Asıl)

     

     

     

4(Asıl)

     

     

     

5(Asıl)

     

     

     

6(Yedek)

     

     

     

7(Yedek)

     

     

     

 

EYK

Tarih    :     

Karar No:     

Sıra No

Ünvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı

Üniversitesi

1Asıl (Danışman)

     

     

     

2(Asıl)

     

     

     

3(Asıl)

     

     

     

4(Asıl)

     

     

     

5(Asıl)

     

     

     

6(Yedek)

     

     

     

7(Yedek)