Doküman No
LEEFR. 0048
Yayın Tarihi
09.08.2021
Revizyon Tarihi
07.04.2023
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

(Doktora Tez Jürisi Öneri Formu)

Öğrencinin,

Adı-Soyadı              :     

Numarası                :     

Anabilim Dalı          :     

Programı                 :     

Uzmanlık Alanı       :     

Danışmanı               :     

Enstitü Kayıt Tarihi :     

Tezin Adı                :     

 

ANABILIM DALI BAŞKANLIĞINA

Yukarıda bilgileri verilen tezin savunma sınavına aşağıdaki öğretim üyelerinin tez jürisi olarak atanmasını arz ederim. .../…/20…

 Danışman

Adı-soyadı-imzası

                               

ÖNERİLEN JÜRİ ÜYELERİ

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı

Üniversitesi

1Asıl (Danışman)

     

     

     

2(Asıl)

     

     

     

3(Asıl)

     

     

     

4(Asıl)

     

     

     

5(Asıl)

     

     

     

Ana Bilim Dalı Kurulu

Tarih               :…/…/20..

Karar No         :     

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı

Üniversitesi

1Asıl (Danışman)

     

     

     

2(Asıl)

     

     

     

3(Asıl)

     

     

     

4(Asıl)

     

     

     

5(Asıl)

     

     

     

EYK

Tarih    :     

Karar No:     

Sıra No

Unvanı, Adı ve Soyadı

Uzmanlık Alanı

Üniversitesi

1Asıl (Danışman)

     

     

     

2(Asıl)

     

     

     

3(Asıl)

     

     

     

4(Asıl)

     

     

     

5(Asıl)

     

     

     

Madde 47/6: Doktora tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri üçü tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı vardır. İkinci tez danışmanı beş öğretim üyesinden oluşan doktora tez jürisine ek olarak, oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.