Doküman No
PDB.FR.0002
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
08.02.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Birimi:
Bölümü:
Ana Bilim Dalı/Program:
Kadro Unvanı:
Kadro Derecesi:
Kadro Adedi:
İlan Tarihi ve İlan No:
İlan Özel Şartı:
Sıra No T. C. Kimlik No Adı ve Soyadı ALES Lisans Mezuniyet (A+B)
Ön Değerlendirme Notu
Sonuç Sınav Bilgileri
Puan (A) Puanın %70’i Not Ortalaması (B) Not Ortalamasının %30’u
4'lük Sistem 100'lük Sistem
1       0,000   #YOK #YOK #YOK   Sınav Yeri:
Sınav Tarihi:
Sınav Saati:
2       0,000   #YOK #YOK #YOK  
3       0,000   #YOK #YOK #YOK  
4       0,000   #YOK #YOK #YOK  
                       
        Yapılan ön değerlendirme sonucunda … adayın giriş sınavlarına alınmasına oy birliği  ile karar verilmiştir.  …./…./20….  
                       
     
                       
Üye  Üye Üye (Raportör)    
                       
                       
         
Not: Sonuç kısmına adayın durumuna göre uygun ifade yazılacaktır. (Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı,Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanamadı, İlanda Belirtilen Şartı Sağlamıyor, Başvuru Tarihleri Arasında Başvuru Yapılmamış)