Döküman No
RTEÜ.FR.0050
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…./20..

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

........................................

 

 

 

            ..../…/20..-…/…/20.. tarihleri arasında …….. ilinde  gerçekleşecek olan ………….. isimli (kongre, sempozyum, konferans’a) ……… isimli sözlü bildirim kabul edilmiştir. Sözlü bildirimi sunmak üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca ..../…/20..-…/…/20.. tarihleri arasında gidiş-dönüş …….. (uçakla-otobüsle vb.) olmak üzere yolluklu ve gündelikli olarak görevlendirilmeyi talep etmekteyim. Konu ile ilgili görevlendirilmeye esas teşkil edecek belgeler ekte sunulmuştur.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                 İmza

 

Unvanı Adı-Soyadı

 

EKLER:

  1. Davet Yazısı (…. s.)
  2. Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme

Programı Başvuru Formu (…. s.)

  1. Bildiri Özeti (…. s.)
  2. ……………(Kongre/Sempozyum/Konferans) Duyurusu ve Programı  (…. s.)