Doküman No
RTEÜ.FR.0050
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
15.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

………………...Fakültesi/Yüksekokulu/Meslek Yüksekokulu

………….……………………………….Bölüm Başkanlığına

 

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca …../…../20….-…../…../20…. tarihleri arasında yolluklu ve yevmiyeli olarak görevlendirilmem hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                          ...…/….../20….

                                                                                                                                                                                                                                                    Adı-Soyadı

Ek:

  1. Davet Mektubu

  2. Etkinliğin Web Sayfası Çıktısı

  3. Etkinliğin Bilimsel Programı

  4. Bildirinin Özeti

  5. Yurt İçi ve Yurt Dışı Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Başvuru Formu