Doküman No
RTEÜ.FR.0046
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

…………………………..Dekanlığı/ Müdürlüğü

                   

ANABİLİM DALI GÖRÜŞÜ

…..……………… ANABİLİM DALI

 

                         …./…./20…

……………………. tarihinde ilan edilen araştırma görevlisi kadromuza başvurup “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı olan ……………’nın, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca bahsi geçen kadroya atanması uygundur.

 

 

Anabilim Dalı Başkanı

BÖLÜM GÖRÜŞÜ

………………… BÖLÜM BAŞKANLIĞI

 

                                       …./…./20…

 

 

……………’nın, 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca ..…… anabilim dalı araştırma görevlisi kadrosuna atanması uygundur.

 

 

 

                                                   Bölüm Başkanı