Doküman No
PDB.FR. 0021
Yayın Tarihi
22.06.2020
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayın Katılımcı,

Üniversitemizin kalite yönetim sistemi çalışmaları kapsamında, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığının vermiş olduğu hizmetler ile ilgili olarak memnuniyet düzeyiniz belirlenecektir. Sorulara vereceğiniz yanıtlar hizmetlerin etkinliği ve verimliliğini ölçme adına önemlidir. Yapacağınız katkılar için teşekkür ederiz.

 

Cinsiyetiniz?

Kadın

Erkek

 

Öğrenim durumunuz?

Okuryazar

İlkokul

Ortaokul

Lise

Üniversite

Lisansüstü

 

Paydaşlık Durumunuz?

İç paydaş:

 

Akademik personel

İdari personel

Sözleşmeli personel (4/B)

İşçi personel

Öğrenci

Diğer (Belirtiniz) ………………………..

 

Dış paydaş: (Belirtiniz)

 

………………………………………………...

………………………………………………...

………………………………………………...

 

 

Memnun Değilim

Fikrim Yok

Memnunum

Almış olduğunuz hizmet ile ilgili sorumlu personele kolay ulaşılabilirlikten

 

 

 

Almış olduğunuz hizmet ile ilgili personelin mevzuat bilgisi, tutumu ve yaklaşımından (süreç hakkında bilgilendirme, güler yüzlü olma vb.)

 

 

 

Almış olduğunuz hizmetin zamanında karşılanabilmesinden

 

 

 

Almış olduğunuz hizmetin kalitesinden

 

 

 

Almış olduğunuz hizmet ile ilgili genel memnuniyet dereceniz

 

 

 

 

Görüş ve Önerileriniz: