Döküman No
PDB.FR.0010
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİMİ :……………………………………………………………………….              

……./……../……….

Sıra no

 

KADRO  UNVANI

MEVCUT  DURUM

 

İHTİYAÇ FAZLASI

 

İHTİYAÇ DUYULAN

 

NOT

 

Kadrolu

13-b ile Birimimizde Görevli

1

Şube Müdürü

 

         

       

     

      

       

2

Şef

 

         

      

      

     

     

3

Mühendis

 

        

     

     

      

     

4

Mimar

 

        

    

    

     

     

5

İstatistikçi

 

       

     

    

      

    

6

Mali Hiz. Uzm.

        

    

       

     

    

7

Mali Hiz. Uzm. Yrd.

 

       

    

      

    

     

8

Kütüphaneci

 

          

      

      

    

     

9

Programcı

 

        

 

 

 

 

10

Çözümleyici

 

     

 

 

 

 

11

Memur

 

        

    

     

    

     

12

Sekreter

 

         

     

     

      

      

13

Veznedar

 

        

       

      

      

      

14

Bilgisayar İşletmeni

 

       

         

         

            

         

15

Tekniker

 

       

   

    

    

       

16

Teknisyen

 

       

    

    

    

       

17

Şoför

 

         

       

      

      

     

EK AÇIKLAMALAR: