Döküman No
PDB.FR.0010
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİMİ :……………………………………………………………………….               ……./……../……….

Sıra no

 

KADRO  UNVANI

MEVCUT  DURUM

 

İHTİYAÇ FAZLASI

 

İHTİYAÇ DUYULAN

 

NOT

 

Kadrolu

13-b ile Birimimizde Görevli

1

Şube Müdürü

 

 

 

 

 

 

2

Şef

 

 

 

 

 

 

3

Mühendis

 

 

 

 

 

 

4

Mimar

 

 

 

 

 

 

5

İstatistikçi

 

 

 

 

 

 

6

Mali Hiz. Uzm. Yrd.

 

 

 

 

 

 

7

Kütüphaneci

 

 

 

 

 

 

8

Programcı

 

 

 

 

 

 

9

Çözümleyici

 

 

 

 

 

 

10

Memur

 

 

 

 

 

 

11

Sekreter

 

 

 

 

 

 

12

Veznedar

 

 

 

 

 

 

13

Bilgisayar İşletmeni

 

 

 

 

 

 

14

Tekniker

 

 

 

 

 

 

15

Teknisyen

 

 

 

 

 

 

16

Şoför

 

 

 

 

 

 

EK AÇIKLAMALAR: