Doküman No
PDB.FR.0010
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

BİRİMİ :……………………………………………………………………….              

……./……../……….

Sıra no

 

KADRO  UNVANI

MEVCUT  DURUM

 

İHTİYAÇ FAZLASI

 

İHTİYAÇ DUYULAN

 

NOT

Kadrolu

13-b ile Birimimizde Görevli

1

Şube Müdürü

         

       

     

      

       

2

Şef

         

      

      

     

     

3

Mühendis

        

     

     

      

     

4

Mimar

        

    

    

     

     

5

İstatistikçi

       

     

    

      

    

6

Mali Hiz. Uzm.

        

    

       

     

    

7

Mali Hiz. Uzm. Yrd.

       

    

      

    

     

8

Kütüphaneci

          

      

      

    

     

9

Programcı

        

 

 

 

 

10

Çözümleyici

     

 

 

 

 

11

Memur

        

    

     

    

     

12

Sekreter

         

     

     

      

      

13

Veznedar

        

       

      

      

      

14

Bilgisayar İşletmeni

       

         

         

            

         

15

Tekniker

       

   

    

    

       

16

Teknisyen

       

    

    

    

       

17

Şoför

         

       

      

      

     

EK AÇIKLAMALAR: