Doküman No
PDB.FR.0020
Yayın Tarihi
13.09.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
MAL BİLDİRİMİ   KURUMU   
GENEL BEYAN                   GÖREVİ           
EK BEYAN     SİCİL NO   
3628 Sayılı Kanunun 2 nci ve Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 nci maddesine göre mal bildiriminde bulunacak olanlar kendileri ile eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının taşınır ve taşınmaz malları ile arsa ve yapı kooperatifi gibi kooperatiflerde bulunan hisselerini değerleri ne olursa olsun formun 2 nci ve 3 ncü bölümlerine kaydetmek zorundadırlar. Formun 4 - 8 nci bölümlerine kaydedilmesi gereken her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, kolleksiyon ve antika ev eşyaları ile hakları, alacaklar, borçlar ve gelirlerden, kendilerine ödeme yapılanlara aylık net ödemenin, ödeme yapılmayanlara ise GİH sınıfındaki 1. derece şube müdürüne yapılan aylık net ödemenin, beş katından fazla tutardaki kısmı beyan edilir.
BÖLÜM -1                  KİMLİK BİLGİLERİ
SIRA         DOĞUM DOĞUM   T.C. KİMLİK NO
NO ADI VE SOYADI       TARİHİ YERİ YAKINLIĞI(1)
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
BÖLÜM -2                   TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ
SIRA   TAŞINMAZIN       HİSSE EDİNME/SATIŞ MALİKİN                           T.C. KİMLİK NO
NO DEĞERİ CİNSİ (2) ADRESİ (mahal,ada,parsel nosu dahil) MİKTARI TARİHİ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
BÖLÜM -3                 KOOPERATİF BİLGİLERİ
SIRA       HİSSE  HİSSE ÜYELİK/AYRILMA HİSSEDARIN                 T.C. KİMLİK NO
NO KOOPERATİFİN ADI VE YERİ DEĞERİ ORANI TARİHİ
                 
                 
                 
                 
                 
                 
BÖLÜM -4 TAŞINIR MAL BİLGİLERİ        
A-TAŞIT BİLGİLERİ                
SIRA PLAKA TAŞITIN TAŞITIN     MODEL  EDİNME/SATIŞ  SAHİBİNİN 
NO NO CİNSİ (3) MARKASI EDİNME DEĞERİ YILI TARİHİ T.C. KİMLİK NO
                 
                 
                 
                 
                 
                 
B-DİĞER TAŞINIR MALLAR            
SIRA           MODEL  EDİNME/SATIŞ  SAHİBİNİN 
NO TAŞINIR  MALIN CİNSİ(4) EDİNME DEĞERİ YILI TARİHİ T.C. KİMLİK NO
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
BÖLÜM-5                      BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER          
SIRA       MİKTARI    SAHİBİNİN 
NO PARA VE MENKUL DEGERİN NİTELİĞİ (5) CİNSİ T.C. KİMLİK NO
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
BÖLÜM -6 ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ      
SIRA         DEĞERİ    SAHİBİNİN 
NO CİNSİ       MİKTARI T.C. KİMLİK NO
                 
                 
                 
                 
BÖLÜM -7 BORÇ-ALACAK  BİLGİLERİ        
SIRA               BORÇ/ALACAK
NO BORÇLUNUN ADI  VE SOYADI (6) ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6) TUTARI
                 
                 
                 
                 
                 
                 
BÖLÜM -8 HAKLAR VE BEYANI  GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER  SERVET UNSURLARI
SIRA HAK  VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN                EDİNME ŞEKLİ  SAHİBİNİN 
NO DİĞER SERVET UNSURLARI (7)            T.C. KİMLİK NO
         
                 
                 
                 
                 
                 
BÖLÜM -9                       EDİNİLEN MALLARIN KAYNAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (8)    
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
AÇIKLAMALAR         BİLDİRİM SAHİBİNİN
1)Yakınlığı sütununa "kendi","eşi" veya "çocuğu" ibaresi  yazılacaktır. ADI        : 
2) Bu bölüme "bina","arsa" veya "arazi"  yazılacaktır.  
3) Bu bölüme kara,deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır, SOYADI  :
4) Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.      
5) Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında bulunan para veya menkuldeğerler yazılacaktır. TARİH    :    
     
6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır. İMZA          
7) Menkul mallara ait ihtira beratı,alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.      
8) Edinilen malların kaynağına  ilişkin açıklama yazılacaktır.