Doküman No
PDB.FR. 0029
Yayın Tarihi
02.03.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına

 

 

          5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) kapsamında sigortalı olarak görev yapmakta iken, kanunda öngörülen emeklilik şartlarını taşımam nedeniyle emeklilik talebinde bulunmuş bulunmaktayım.

            Bu kapsamda, adıma bağlanacak emekli aylık ve emekli ikramiyesi ödemelerimi aşağıda belirttiğim ve adresime en yakın banka/PTT şubesi aracılığıyla ödenmesini talep ediyorum.

              Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

 

 (İmza)

 

 

 

 

 

Emeklinin Adı-Soyadı          :                   

T.C. Kimlik No                     :              

Aylıklarının Ödenmesini

Talep Ettiği Banka/PTT      :