Doküman No
PDB.FR.0008
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
08.02.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Birimi:
Bölümü:
Ana Bilim Dalı:
Kadro Unvanı:
Kadro Derecesi:
Kadro Adedi:
İlan Tarihi ve İlan No:
Giriş Sınavı Tarihi:
Sıra No T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı ALES Yabancı Dil  Lisans Mezuniyet Giriş Sınavı Notu (D) Giriş Sınavı Notu'nun %30'u (A+B+C+D)
Nihai Değerlendirme Notu
Sonuç
Puan (A) Puanın %30’u Puan (B) Puanın %30’u Not Ortalaması
4'lük Sistem 100'lük Sistem (C) Notun %10'u
1       0,000   0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
2       0,000   0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
3       0,000   0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
4       0,000   0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
5       0,000   0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
6       0,000   0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
7       0,000   0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
                           
   
Üye
     
 
                 
     
Üye
     
 
 
Üye(Raportör)
     
 
       
       
             
Not: Sonuç kısmına; değerlendirme puanı 65'in altında olanlar için Başarısız, değerlendirme puanı 65 ve 65'in üstünde olanlar için Başarılı yazılacaktır. Ayrıca başarılı adaylardan en yüksek puan alana Başarılı/Asıl (ilan edilen kadro sayısı kadar), puan sırasına göre Başarılı/Asıl sayısı kadar Başarılı/Yedek, başarılı olup asıl ve yedek olamayanlara Başarılı/Atanmaya Hak Kazanamadı, sınava katılmayanlara Giriş Sınavına Katılmadı yazılacaktır.