Döküman No
PDB.FR.0003
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik
Nihai değerlendirme
MADDE 12 – (1)
Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %10’unu, yabancı dil puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans mezuniyet notunun %30’unu, yabancı dil puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini, lisans mezuniyet notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.
Sınavlarda başarılı olanların atanması
MADDE 13 – (1)
Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları esas alınarak ilan edilir. İlan edilen kadro sayısı kadar yedek aday da ilan edilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır.
Birimi  
Bölümü  
Anabilim Dalı/Program  
Kadro Unvanı  
Kadro Derecesi  
Kadro Adedi  
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih  
                       
Sıra No Adı ve Soyadı ALES Lisans Mezuniyet Giriş Sınavı Notu (C) Giriş Sınavı Notu'nun %35'i (A+B+C)
Nihai Değerlendirme Notu
Sonuç
Puan (A) Puanın %35’i Not Ortalaması
4'lük Sistem 100'lük Sistem (B) Notun %30'u
      0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
      0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
      0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
      0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
     
                       
      SINAV JÜRİ ÜYELERİ
 
                       
                              Başkan          Üye         Üye (Raportör)      
                       
                       
                       
                       
Not: Sonuç kısmına; değerlendirme puanı 65'in altında olanlar için Başarısız, değerlendirme puanı 65 ve 65'in üstünde olanlar için Başarılı yazılacaktır. Ayrıca başarılı adaylardan en yüksek puan alana Başarılı/Asıl (ilan edilen kadro sayısı kadar), puan sırasına göre Başarılı/Asıl sayısı kadar Başarılı/Yedek, başarılı oup asıl ve yedek olamayanlara Başarılı/Atanmaya Hak Kazanamadı yazılacaktır.