Doküman No
PDB.FR.0003
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
08.02.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Birimi:
Bölümü:
Ana Bilim Dalı/Program:
Kadro Unvanı:
Kadro Derecesi:
Kadro Adedi:
İlan Tarihi ve İlan No:
Giriş Sınavı Tarihi:
Sıra No T.C. Kimlik No Adı ve Soyadı ALES Lisans Mezuniyet Giriş Sınavı Notu (C) Giriş Sınavı Notu'nun %35'i (A+B+C)
Nihai Değerlendirme Notu
Sonuç
Puan (A) Puanın %35’i Not Ortalaması
4'lük Sistem 100'lük Sistem (B) Notun %30'u
1       0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
2       0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
3       0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
4       0,000   #YOK #YOK   0,00 #YOK  
     

Üye                                                      Üye                                                          Üye( Raportör)
 
                         
                         
                         
                         
                         
Not: Sonuç kısmına; değerlendirme puanı 65'in altında olanlar için Başarısız, değerlendirme puanı 65 ve 65'in üstünde olanlar için Başarılı yazılacaktır. Ayrıca başarılı adaylardan en yüksek puan alana Başarılı/Asıl (ilan edilen kadro sayısı kadar), puan sırasına göre Başarılı/Asıl sayısı kadar Başarılı/Yedek, başarılı olup asıl ve yedek olamayanlara Başarılı/Atanmaya Hak Kazanamadı, sınava katılmayanlara Giriş Sınavına Katılmadı yazılacaktır.