Doküman No
RTEÜ.FR.0049
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
31.08.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

…/…./20..

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

.........................................

 

 

 

            ..../…/20..-…/…/20.. tarihleri arasında …….. ilinde/illerinde  gerçekleşecek olan ………….. isimli (akademik çalışma kongre, sempozyum, konferans’a vb.) katılmak/yapmak üzere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca yolluksuz ve gündeliksiz olarak görevlendirilmeyi talep etmekteyim.

            Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

                                                                                                                                                                                                İmza

 

Unvanı Adı-Soyadı

Ekler

.......