Döküman No
PDB.FR.0007
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınavı İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar  Hakkında Yönetmelik
Ön değerlendirme

MADDE 10 – (1) Sınav jürisi; başvuran adaylar arasından ilan edilen kadro sayısının on katına kadar adayı, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dâhil olmak üzere bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında ALES puanının %40’ını ve yabancı dil puanının %60’ını; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı dil puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans mezuniyet notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan eder. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının ilan edilen kadronun on katından az olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alınan puanları ile lisans mezuniyet notları, kadro ilanında belirtilen internet adresinde ilan edilir.
 
Birimi    
Bölümü    
Anabilim Dalı    
Kadro Unvanı    
Kadro Derecesi    
Kadro Adedi    
Değerlendirmenin Yapıldığı Tarih    
Aranılacak Şart      
                   
DEĞERLENDİRMEDE BULUNAN ADAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER      
                   
Sıra No Adı ve Soyadı Yabancı Dil  ALES (A+B)Ön Değerlendirme Notu Sonuç
(Giriş sınavına girmeye hak kazandı/Giriş sınavına girmeye hak kazanamadı)
 
 
Sınav Bilgileri  
Puan (A) Puanın %60’u Puan (B) Puanın %40’u  
 
1     0,000   0,000 0,000   Sınav Yeri:
Sınav Tarihi:
Sınav Saati:
 
2     0,000   0,000 0,000    
3     0,000   0,000 0,000    
      0,000   0,000 0,000    
                   
        Yapılan ön değerlendirme sonucunda … adayın giriş sınavlarına alınmasına oy birliği  ile karar verilmiştir.

                               

                                                     SINAV JÜRİ ÜYELERİ

 

     
       
       
 
             Başkan                                                  Üye                                        Üye