Doküman No
PDB.FR.0007
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
08.03.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birimi:                    

Bölümü:                  

Ana Bilim Dalı:                  

Kadro Unvanı:                  

Kadro Derecesi:                  

Kadro Adedi:                  

İlan Tarihi ve İlan No:                  

Giriş Sınavı Tarihi:                  

Sıra No

T. C. Kimlik No

Adı ve Soyadı

Yabancı Dil

ALES

(A+B+C+D)
Nihai Değerlendirme Notu

Sonuç

Sınav Bilgileri

Puan

(A) Puanın %60’ı

Puan

(B) Puanın %40’ı

1

          

          

          

 

 

 

          

                 

Sınav Yeri:         

Sınav Tarihi:             

Sınav Saati:            

2

          

          

          

 

 

 

          

                 

3

          

          

          

 

 

 

          

                 

4

          

          

          

 

 

 

          

                 

5

          

          

          

 

 

 

          

                 

6

          

          

          

 

 

 

          

                 

7

          

          

           

 

 

 

          

                 

        Yapılan ön değerlendirme sonucunda .....… adayın giriş sınavlarına alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.   …../…../20….                                                                                                                                                     

Üye

                                  

Üye

                                  

Üye (Raportör)

                                  

Not: Sonuç kısmına adayın durumuna göre uygun ifade yazılacaktır. (Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı,Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanamadı, İlanda Belirtilen Şartı Sağlamıyor, Başvuru Tarihleri Arasında Başvuru Yapılmamış)