Doküman No
PDB.FR. 0027
Yayın Tarihi
13.01.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
SEVİM SOLAK
Onaylayan
SAYİME KILIÇARSLAN

Sıra No

Birim

Memur

Bilgisayar
İşletmeni

Programcı

Çözümleyici

Sekreter

Kütüphaneci

Tekniker

Teknisyen

Mühendis

Şoför

Şube
Müdürü

Şef

Mimar

Avukat

Biyolog

Fizikçi

Diğer

Açıklama

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEL TOPLAM