Doküman No
PDB.FR. 0028
Yayın Tarihi
08.02.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

 

 

 

 

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Personel Daire Başkanlığına

 

 

 

 

                 

Üniversiteniz …………………………………………..............Fakültesi/Yüksekokulu/Rektörlüğü ………………………… Bölümü    ……………Ana Bilim Dalına ……………………………… olarak atanmaya hak kazandım. Atamaya ait evraklarım ekte gönderilmiş olup ilgili kadroya atamamın yapılması hususunda gereğini arz ederim.

 

 

 

 

İletişim Bilgileri :                                                                                               ..…/….../20.….

                                                                                                                                    İmza

                                                                                                                              Adı-Soyadı

 

Ek: Atama Evrakları