Doküman No
PDB.FR.0013
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
08.02.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.
Birimi:  
Bölümü:  
Ana Bilim Dalı:  
Kadro Unvanı:  
Kadro Derecesi:  
Kadro Adedi:  
İlan Tarihi ve İlan No:  
İlan Özel Şartı:  
Sıra No T.C. Kimlik Numarası Adı ve Soyadı ALES Yabancı Dil  (A+B)Ön Değerlendirme Notu Sonuç Sınav Bilgileri  
Puan (A) Puanın %60’u Puan (B) Puanın %40’u  
 
1       0,000   0,000 0,000   Sınav Yeri:
Sınav Tarihi:
Sınav Saati:
 
2       0,000   0,000 0,000    
3       0,000   0,000 0,000    
4       0,000   0,000 0,000    
                     
          Yapılan ön değerlendirme sonucunda … adayın giriş sınavlarına alınmasına oy birliği  ile karar verilmiştir   …../……/20….
                     
         
                 
 

Üye

   

Üye

     

Üye (Raportör)

   
                     
                     
                     
Not: Sonuç kısmına adayın durumuna göre uygun ifade yazılacaktır. (Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazandı, Giriş Sınavına Girmeye Hak Kazanamadı, İlanda Belirtilen Şartı Sağlamıyor, Başvuru Tarihleri Arasında Başvuru Yapılmamış)