Doküman No
PDB.FR.0014
Yayın Tarihi
24.07.2019
Revizyon Tarihi
08.03.2022
Revizyon No
3
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Birimi:                   

Bölümü:                 

Ana Bilim Dalı:                 

Kadro Unvanı:                 

Kadro Derecesi:                 

Kadro Adedi:                 

İlan Tarihi ve İlan No:                 

Giriş Sınavı Tarihi:                 

Sıra No

T. C. Kimlik No

Adı ve Soyadı

ALES

Yabancı Dil

Lisans Mezuniyet

Not Ortalaması

Giriş Sınavı Notu

(D) Giriş Sınavı Notu'nun %30'u

(A+B+C+D)
Nihai Değerlendirme Notu

Sonuç

Puan

(A) Puanın %30’u

Puan

(B) Puanın %10’u

4'lük Sistem

100'lük Sistem

(C) Notun %30'u

1

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

2

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

3

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

4

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

5

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

6

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

7

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

Üye

           

Üye

                            

Üye (Raportör)

                           

Not: Sonuç kısmına; değerlendirme puanı 65'in altında olanlar için Başarısız, değerlendirme puanı 65 ve 65'in üstünde olanlar için Başarılı yazılacaktır. Ayrıca başarılı adaylardan en yüksek puan alana Başarılı/Asıl (ilan edilen kadro sayısı kadar), puan sırasına göre Başarılı/Asıl sayısı kadar Başarılı/Yedek, başarılı olup asıl ve yedek olamayanlara Başarılı/Atanmaya Hak Kazanamadı, sınava katılmayanlara Giriş Sınavına Katılmadı yazılacaktır.