Doküman No
PDB.FR.0009
Yayın Tarihi
23.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

KİMLİK BİLGİLERİ

 

 1.

T.C. KİMLİK NUMARASI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.

ADI: …..…………………….…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.

SOYADI: …..………...………….…………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4.

BABA ADI: …..…………………….…………………

 

 

 

    

             F O T O Ğ R A F

 

 5.

ANNE ADI: …..……….………….…………………

 

 

 

 

 6.

DOĞUM TARİHİ: ….../..…./..…..….  (GG/AA/YYYY)

 

 

 

 7.

DOĞUM YERİ: ……………………………………

 

8.

CİNSİYETİ:

E

 

K

 

 

 8.

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE : …………………………………………………………..…

 

                                           

 

 

ÖĞRENİM BİLGİLERİ

 

9. EN SON BİTİRDİĞİ OKUL: ………………………………………………………………………..........

 

 

10. MEZUNİYET TARİHİ:   ….../..…./..…..…. (GG/AA/YYYY)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

 

11.

 

MERNİSTE KAYITLI İKÂMETGAH ADRESİ: (E-DEVLETTEN KONTROL EDİLEBİLİR.)  …………………….......…………….…….……………………………………………………….…………………………………….. ………

 

..…………….…………………………………………………………….………………………………………….……………………………

 

12.

SEMT/İLÇE:………………………….……

 

 

 

 

 

 

 

 

13.     İLİ:………..………………………  

 

14.     SABİT TEL. NO: …...……..……………… 15. GSM NO:………………….……………….

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

E-POSTA ADRESİ:…………………………………………………………………………

 

                           

 

 

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

17. BAŞVURDUĞU KADRONUN STATÜSÜ:

 

         NORMAL

 

         ENGELLİ

 

         ESKİ HÜKÜMLÜ

 

         TERÖRLE MÜC. MALUL SAYILMAYACAK DERECEDE YARALANAN

 

 

GÖREVİ:

 

 

 

         TEMİZLİK GÖREVLİSİ

 

 

 

 

         GÜVENLİK GÖREVLİSİ     

SAĞLIK

DURUMU

 

 18. GÖREVİNİ DEVAMLI YAPMASINA ENGEL OLABİLECEK BİR HASTALIĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI:

 

 

            VAR                                YOK

 

HASTALIĞI BULUNUYORSA TAM TEŞEKKÜLLÜ HASTANEDEN ALINMIŞ SAĞLIK KURULU RAPORUNUN OLUP OLMADIĞI

 

 

                                      VAR                                 YOK

DİĞER BİLGİLER

 

  19. ASKERLİĞİN YAPILIP YAPILMADIĞI:

 

 

 

           YAPILDI                  YAPILMADI

 

YAPILDIYSA ŞEKLİ VE TARİHİ:

 

 

…………………………………

 

 

YAPILMADIYSA SEBEBİ:

 

 

…………………………………...………………….

 

 

  20. ADLİ SİCİL KAYDININ

  OLUP OLMADIĞI:

 

 

           VAR                               YOK

 

 

 

…………………………………..……

 

VARSA MAHKUMİYETE KONU SUÇ:

 

 

……………………………………..

 

 

 

MAHKUMİYET SONUCUNDA VERİLEN CEZA:

 

 

…………………………………………….………

 

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

 

                Yukarıda bilgileri verilen işçi kadrosuna başvurmak istiyorum. İlanda belirtilen şartları taşıdığımı ve istenen belgelerin ekte olduğunu beyan eder, yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu ve gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum takdirde atamamın yapılmayacağını, atamam yapılmış ve göreve başlatılmış olsam dahi atamanın iptal edileceğini ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümlerinin uygulanacağını kabul ediyorum.

Gereğini saygılarımla arz ederim. …./…../20…

                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Adı ve Soyadı                

                                                                                                                                                      İMZA

AÇIKLAMALAR: Bu form aday tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulacaktır. Adaylar ilânda belirtilen belge suretlerini bu forma ekli olarak başvuru görevlisine vereceklerdir.