Döküman No
SKS.FR.0001
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

 

Adı ve Soyadı

 

 

T.C. Kimlik No

 

 

Doğum Yeri                                                         Doğum Tarihi               

Cep Telefonu              

Adresi                         

Halen okuduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul/Enstitü

Adı                               

Bölümü                       

Sınıfı                    

   1) Ailenin toplam aylık geliri:

 

  2) Ailenizin oturduğu ev:

 

 3) Aile birey sayısı (siz dâhil):

 

4) Hayatta olmayan aile bireyiniz var mı?

 

5) Barınma durumunuz:

 

6) Kredi/Burs alıp almadığı:

 

* Yemek yardımı yapılacak öğrencilerden, belgelerinde veya beyanlarında yanıltıcı ve yanlış bilgiler olduğu tespit edilenlere yardım yapılmayacak ve öğrenim gördükleri süre içerisinde bir daha yemek yardımı talebinde bulunamayacaklardır.

 

İmza

Adı Soyadı

 

..../..../......