Doküman No
SKS.FR.0001
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Öğrencinin

 

Adı ve Soyadı

 

.........................................

 

T.C. Kimlik No

 

................................................

Doğum Yeri .........................................................                                                        Doğum Tarihi ................................................               

Cep Telefonu ............................................              

Adresi  ......................................................................................                        

Halen okuduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul/Enstitü

Adı  ............................................................                              

Bölümü  ....................................................                      

Sınıfı    .....................................................                

  1) Ailenin toplam aylık geliri:   ...................................................

 

 2) Ailenizin oturduğu ev:   ...........................................................

 

 3) Aile birey sayısı (siz dâhil):   ......................................

 

4) Hayatta olmayan aile bireyiniz var mı?   .....................................

 

5) Barınma durumunuz:   .........................................................

 

6) Kredi/Burs alıp almadığı:   ...........................................................

 

* Yemek yardımı yapılacak öğrencilerden, belgelerinde veya beyanlarında yanıltıcı ve yanlış bilgiler olduğu tespit edilenlere yardım yapılmayacak ve öğrenim gördükleri süre içerisinde bir daha yemek yardımı talebinde bulunamayacaklardır.

 

İmza

Adı Soyadı

 

..../..../......