Doküman No
SKS.FR. 0021
Yayın Tarihi
08.02.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

                  Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ticari Üniteler Denetim Formuu Kantin Denetim Formu İlkim Müfettişi

 

Kantinin Bulunduğu Birim

:

…………………………………………..

 

İşletmecinin Adı – Soyadı / Unvanı

:

…………………………………………

 

Sözleşme Başlangıç – Bitiş Tarihleri

:

…………………………………………

 

 

 

 

 

 

Denetim Tarihi – Saati

:

……………………………………..........…

Rapor Sayısı

:

……………………………………..........……

 

 

 

                    I – Genel Bilgi Durumu

 

01. Kantin işletmecisinin veya vekilinin işbaşında olup olmadığı……………………………..

02.Satışa sunulan ürünlerin fiyat listelerinin kurum yönetimince onaylı olup olmadığı ……………………………..

03. Fiyatları kurum yönetimince belirlenen ürünlerin fiyatlarına uyulup uyulmadığı……………………………..

04. Bu fiyat listesinin alıcılar tarafından görülebilecek yerde asılı olup olmadığı……………………………..

 

 

                    II – Genel Kurallar 

 

                    A) Sağlık Ve Temizlik Durumu

01. Fizikî koşullarının durumu;

         Yeterli                                    Yeterli Değil

02. Tezgâhın üzeri mermer, fayans, paslanmaz çelik veya benzeri malzeme ile kaplı olması;

        Kaplı                                      Kaplı Değil

03. Sürekli olarak sağlıklı ve temiz su bulunması;

        Var                                         Yok

04. Bulaşık yıkama için evye ve lavabonun olması;

         Var                                         Yok

05. Tezgâh, evye ve lavabonun bulunduğu duvarın uygun yüksekliğine kadar fayans, mermer veya benzeri malzeme ile kaplı olması;

         Kaplı                                       Kaplı Değil

06. Zeminin temizliği;

         Temiz                                          Temiz değil

07. Ambalajlı satılan yiyeceklerde fiyat etiketi;

        ( Var                                         Yok

08. Çöp ve atıkların konulacağı yeterli sayıda, büyüklükte ağzı kapalı yıkanabilir çöp kutularının bulundurulması ve çöp kutusuna çöp torbası geçirilmesi;

         Var                                         Yok

09. Kantinde sinek ve böcek gibi haşerelere karşı önlem alınma durumu;

        Yeterli                                    Yeterli Değil

10. Kullanılan ve satışa sunulan gıda maddelerinin ilgili mevzuat uyarınca Tarım ve Köy İşleri Bakanlı-ğından izinli / ruhsatlı olması;

        Ruhsatlı                                  Ruhsatlı Değil

11. Temizlik amacıyla kullanılan ve satışa sunulan deterjan ve dezenfektan gibi maddelerin ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığından izinli/ruhsatlı olması;

        Ruhsatlı                                  Ruhsatlı Değil

12. Kirlenmiş, kokuşmuş, nitelikleri ve görünümü bozulmuş, şişkinleşmiş, kurtlu ve küflü gıda maddelerinin tüketime sunulup/sunulmadığı;

        Sunulmuyor                           Sunuluyor

13. Ambalajsız satışa sunulan gıda maddelerinin açıkta satışının yapılmaması; ambalajlı gıda maddesinin ambalajının yırtılmış, kırılmış, paslanmış olmaması durumu;

        Sunulmuyor                           Sunuluyor

 

14. Ambalajsız yiyeceklerin satışında özel ambalaj kâğıtları dışında gelişigüzel, gazete ve uygun olmayan kâğıtların kullanılma durumu;

        Uygun                                    Uygun Değil    

 

15. El ile temas etme zorunluluğu olan gıda maddelerinin satış ve servisinin uygun malzeme ve alet / donanım ile yapılması;

        Yapılıyor                               Yapılmıyor

16.  Kantinde ambalajsız yiyecek varsa, saklanma durumu;

        Kapalı Olarak Saklanıyor       Kapalı Olarak Saklanmıyor

17. Kırtasiye malzemeleri ile gıda maddeleri satışlarının ayrı bölümlerde yapılması;

        Yapılıyor                               Yapılmıyor

18. Tost makinesi, bıçak, alet ve donanım gibi malzemelerin gıda maddesi ile korozyona uğrayan materyallerden yapılmış olmaması, sağlam ve sıhhi (hijyenik) olması;

        Uygun                                     Uygun Değil

19. Soğuk ortamda bekletilmesi gereken gıda maddelerinin uygun koşullarda saklanıp satılması;

        Uygun                                    Uygun Değil

20. Yiyecekler ve diğer satılan malzemeler yerden yüksek raflarda ve cinslerine göre birbirlerine zarar vermeyecek şekilde sınıflanmış mı?

        Evet                                        Hayır

21. Yiyecek kesiminde kullanılan bıçak ve kesici aletler kapalı bir kapta tutulmalı; temiz, bakımlı olmalı;

        Temiz-Bakımlı                       Temiz-Bakımsız

22. İlk yardım malzemelerinin bulundurulup / bulundurulmama durumu;

        Var                                         Yok

23. Kantinin her gün muntazam olarak genel temizliği yapılmalı, genel temizlik durumu;

        Temiz                                     Temiz Değil

 

24.  Tezgâhların temizliğinde kullanılan toz bezleri temiz olmalı, durumu;

        Temiz                                     Temiz Değil

 

                    B) Çalışanların Sağlık Ve Temizlik Durumları

01. Kantinde çalışan personelin Hijyen Sertifikaları var mı?

          Var                                         Yok

02. Personelin tırnakları kısa kesilmeli; eller temiz tutulmalı. İltihaplı yara olmamalı. Kesiklere yara bandı yapıştırılmalı; el ve tırnaklarının durumu;

        Temiz                                    Temiz Değil

03. Çalışan personelin temiz ve tek tip iş kıyafeti giymesi durumu;

        Var                                         Yok

04. Çalışanların bir eğitim kurumunda çalışabilecek niteliklere sahip olup / olmadığı;

        Uygun Nitelikli                       Uygun Değil                      

 

05. Çalışanların görev mahallinde sigara içip / içmediği;

          Sigara İçilmiyor                      Sigara İçiliyor                      

06. Çalışanların, kişisel sağlığa uygunluk (hijyen) kurallarına uymasının sağlanması;

        Uyuluyor                               Uyulmuyor

 

 

 

BİRİM KANTİN KURULU

 

 

                Başkan                                             Üye                                                   Üye