Doküman No
SKS.FR. 0023
Yayın Tarihi
20.10.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Toplantı Sayısı:    .........

Toplantı Tarihi    …./…../….

 

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

 

Başkan       Prof.Dr. Nebi GÜMÜŞ                          Rektör Yardımcısı

Üye            Adnan ER                                               Genel Sekreter

Üye            Mustafa ÇAKIR                                     SKS Daire Başkanı

Üye            Nevin HACIMUSTAFAOĞLU            İMİD Daire Başkanı

Üye            Havva ÇUKUR                                     Öİ Daire Başkanı V.      

 

 

 

 

GÜNDEM:

 

  1. ……………………………………….

 

 

KARAR:

 

  1. ………………………………………..

 

  

 

 

 

 

               BAŞKAN                                                                            ÜYE

  

 

  Prof.Dr. Nebi GÜMÜŞ                                                                 Adnan ER                                            

 Rektör Yardımcısı                                                                  Genel Sekreter

                       

 

 

                                                                        

       ÜYE                                                      ÜYE                                                        ÜYE

 

 

Mustafa ÇAKIR                          Nevin HACIMUSTAFAOĞLU                    Havva ÇUKUR

  Daire Başkanı                                          Daire Başkanı                                    Daire Başkan V.