Doküman No
SKS.FR. 0018
Yayın Tarihi
08.02.2022
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Ticari Üniteler Yürütme Kurulu

Toplantı Tutanağı

Toplantı Sayısı:    .........

Toplantı Tarihi    …./…/….

 

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR:

 

Başkan       Prof.Dr. Ahmet İshak DEMİR               Rektör Yardımcısı

Üye            Adnan ER                                               Genel Sekreter

Üye            Mustafa ÇAKIR                                     SKS Daire Başkanı

Üye            Nevin HACIMUSTAFAOĞLU            İMİD Daire Başkanı

Üye            Ali Rıza ŞAHİN                                     Öİ Daire Başkanı       

 

Toplantı, Prof. Dr. Ahmet İshak DEMİR başkanlığında ………….Toplantı Salonunda saat ……da başladı.

 

 

GÜNDEM:

  1. ……………………………………….

 

KARAR:

1………………………………………..

 

 

 

 

 

               BAŞKAN                                                                               ÜYE

  

 

  Prof.Dr. Ahmet İshak DEMİR                                                        Adnan ER                                            

    Rektör Yardımcısı                                                              Genel Sekreter

                       

 

 

                                                                        

       ÜYE                                                      ÜYE                                                        ÜYE

 

 

Mustafa ÇAKIR                          Nevin HACIMUSTAFAOĞLU                    Ali Rıza ŞAHİN

  Daire Başkanı                                          Daire Başkanı                                       Daire Başkanı