Döküman No
SKS.FR.0002
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

1) KİŞİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No                                                    Adı ve Soyadı           

Baba Adı                                                             Ana Adı                     

Doğum Yeri                                                         Doğum Tarihi            

Medeni Hali                 

2) ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkamet Yeri                  

İkametgâh Adresi         

İletişim (Telefon)        

3) ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Okul                             

Bölümü ve Sınıfı          

4) AİLE BİLGİLERİ VE GELİR DURUMU

Adı ve Soyadı               Eğitim düzeyi                Aylık geliri

 

Baba -                                                                

Anne -                                                                

Ailenizin İkamet Ettiği

Ev

 

 

Burs/Kredi Adı Miktarı  

5) SAĞLIK GÜVENCESİ DURUMU

 

6) YABANCI DİL, BİLGİSAYAR VE İŞ DENEYİMİ BİLGİLERİ

Kullandığınız bilgisayar programları ve seviyesi

 

* Kısmi zamanlı iş başvurusu formunda belirtmiş olduğum bilgilerin doğruluğunu ve belirttiğim bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri çalıştığım birime derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. Eksik ve yanıltıcı beyan tespit edildiğinde başvurumun reddedilmesini kabul ediyorum.

 

İmza

Adı Soyadı

 

..../..../......