Doküman No
SKS.FR.0002
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

1) KİŞİ BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No ............................................                                                   Adı ve Soyadı  .....................................          

Baba Adı ............................................                                                            Ana Adı    ................................................                  

Doğum Yeri ..........................................                                                        Doğum Tarihi  .....................................           

Medeni Hali    .............................              

2) ADRES VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkamet Yeri      ........................................             

İkametgâh Adresi  ......................................        

İletişim (Telefon)    .......................................     

3) ÖĞRENİM BİLGİLERİ

Okul                     ......................................................         

Bölümü ve Sınıfı   ....................................................        

4) AİLE BİLGİLERİ VE GELİR DURUMU

 Adı ve Soyadı                  Eğitim düzeyi              Aylık geliri

Baba -......................................................................................................................................................

Anne -.............................................................................................................................................................

Ailenizin İkamet Ettiği Ev

.......................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Burs/Kredi Adı Miktarı  ...........................................................

5) SAĞLIK GÜVENCESİ DURUMU

................................................................

6) YABANCI DİL, BİLGİSAYAR VE İŞ DENEYİMİ BİLGİLERİ

Kullandığınız bilgisayar programları ve seviyesi

..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

* Kısmi zamanlı iş başvurusu formunda belirtmiş olduğum bilgilerin doğruluğunu ve belirttiğim bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri çalıştığım birime derhal bildirmeyi kabul ve taahhüt ederim. Eksik ve yanıltıcı beyan tespit edildiğinde başvurumun reddedilmesini kabul ediyorum.

İmza

Adı Soyadı

                     ..../..../......