Doküman No
SKS.FR.0004
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

Katılımcının

Adı / Soyadı

..........................

TC Kimlik No

........................

Bölüm

.......................

Fakülte / Yüksekokul

......................

Öğrenci No

.......................

Doğum Tarihi

.......................

Öğrenim Durumu

Birinci Öğretim                       İkinci Öğretim            

İletişim Bilgileri

Telefon

.......................

İkamet Adresi

........................

E-posta

........................

 

 

 

Bağlama                                               

Kemençe                                              

Halk Dansları                                      

Ahşap ve Bakır El İşlemeciliği          

Tiyatro                                                 

Türk Halk Müziği Korosu