Döküman No
SKS.FR.0013
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

EK 10.

TOPLULUK ADI:

 

TARİH:

 

 

ETKİNLİK ADI / TÜRÜ

 

 

ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ

 

 

KONUŞMACI, PANELİST VB. KATILIMCI İSİM VE BİLGİLERİ

 

 

İŞBİRLİĞİ YAPILAN KURUM VE KURULUŞLAR

 

 

ETKİNLİK BAŞLANGIÇ – BİTİŞ TARİHLERİ

 

 

ETKİNLİĞİN YAPILDIĞI YERLEŞKE VE SALON ADI

 

 

ETKİNLİĞE KATILAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

SERTİFİKA-KATILIM BELGESİ ALAN ÖĞRENCİ SAYISI

 

 

ETKİNLİK SONUCU ELDE EDİLEN GELİR VAR MI?

EVET

 

HAYIR

 

………………………………………….TL

ETKİNLİK SONUÇLARI:

1-

2-

3-

4-

5-

 

FORMU ETKİNLİK BİTİŞ TARİHİNİ İZLEYEN YEDİ GÜN İÇİNDE REKTÖRLÜĞE TESLİM EDİNİZ!

FORMLA BİRLİKTE TESLİM EDİLMESİ GEREKENLER

1.Etkinliğin yapıldığını gösteren tarihli görsel materyal : Fotoğraflar (Salon doluluk düzeyini de gösterir olmalı), CD vb.

2. Etkinlik Sonucu oluşan gelir varsa RTEÜ Strateji ve Geliştirme Daire Başkanlığının ilgili hesabına ..... Topluluğu kullanımına açıklaması ile yatırıldığına ilişkin dekont

3. Yardım kermesi sonucu elde edilen gelirin ilgili kurum hesabına yatırıldığına ilişkin dekont

4. Kurum dışı etkinliklerde derece aldı ise ilgili belge örneği

5. Etkinlik basında yer aldı ise ilgili gazete sayfası

FORM VE İLGİLİ BELGELERİ ZAMANINDA TESLİM ETMEYEN KULÜPLERİN SONRAKİ ETKİNLİK BAŞVURULARI İŞLEME ALINMAYACAKTIR.

TOPLULUK BAŞKANI

ADI-SOYADI/İMZA

 

 

 

TOPLULUK DANIŞMANI

ADI-SOYADI/İMZA