Döküman No
SKS.FR.0011
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

EK 8.

TOPLULUK ADI:

.......................................................

TARİH:

..............................

 

DENETİMİN BAŞLAMA/ BİTİŞ TARİHİ

................................           ...............................

KAPSADIĞI DÖNEM

...........................................

GENEL KURUL TOPLANTILARI

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Topluluk olağan Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu tarafından 15 gün önce üyelere yazılı olarak bildirilmiş mi?

............................

Genel Kurul olağan toplantısı Kasım ayı içinde yapılmış mı?

..............................

Mevcut üyelerin yarıdan bir fazlası toplantıya katıldı mı?

...........................

Kararlar toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyuyla alındı mı?

...........................

Üyelikten çıkarma işlemi toplantıya katılanların 2/3 oyu ile alındı mı?

.............................

 

 

 

 

 

 

 

 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Kurul üyeleri belirlenirken Yönerge şartlarına uyulmuş mu?

....................................

Düzenli toplantı yapılmış mı?

.................................

Toplantı ve karar süreci Yönergeye uygun yapılmış mı?

..................................

Gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin öz değerlendirme yapılmış mı?

.................................

Topluluk üyelerinin memnuniyet düzeyleri ile ilgili çalışma yapılmış mı?

..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLULUK FAALİYETLERİ

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Tüzüğünde gösterilen amaç ve faaliyet alanları dışında faaliyette bulunulmuş mu?

......................

Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan, amaçları veya konusu suç teşkil eden fiilleri gerçekleştirmek amacıyla faaliyette bulunulmuş mu?

.....................

Faaliyet planında yer alan etkinlikler yapılmış mı?

......................

Faaliyetlerin yapıldığına dair görsel materyal var mı?

.........................

Faaliyetlere ilişkin veri oluşturulmuş mu? (Örneğin, katılımcı-izleyici sayıları ve basında yer alıp almadığı, üyeleri dışında katılımcı-izleyici olup olmadığı vb.)

.........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLULUK ÜYELİK İŞLEMLERİ

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Üyelik işlemleri Yönergeye uygun mu?

.........................

Topluluk üyeliği sona erenler belirlenerek güncelleme yapılmış mı?

..................................

 

 

 

 

DEFTER VE EVRAKLAR

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Karar defterine toplantıda alınan kararlar yazılmış mı? Toplantı tarihi kaydedilmiş mi?

......................................

Karar defterini Yönetim Kurulu üyeleri ve Topluluk danışmanı imzalamış mı?

...................................

Demirbaş eşya defteri var mı?

..................................

Demirbaş eşya defterine düzenli kayıt yapılmış mı? Kayıt tutanın isim ve imzası var mı?

................................

Üye Kayıt Formları Tutulmuş mu? Güncel mi?

..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETKİNLİK GİDERLERİ VE GELİRLERİ

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Sponsorluk desteği alınmış mı?

.................................

Sponsorluk desteği alınırken Yönergeye uyulmuş mu?

................................

Üyelerden ayni destek alınmış mı? Kaydı tutulmuş mu?

.................................

Maddi gelir oluşmuş mu?

...............................

Oluşan gelir RTEÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı hesabına topluluk kullanımı için aktarılmış mı?

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLULUK İÇİ ŞİKÂYETLER

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

Topluluk içi şikâyetler değerlendirilerek çözüme ulaştırılmış mı?

....................................

 

 

 

 

DİĞER

EVET

HAYIR

AÇIKLAMA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENETİM KURULU ÜYESİNİN ADI VE SOYADI

İMZASI

DENETİM KURULU ÜYESİNİN ADI VE SOYADI

İMZASI

..........................................

 

.............................................

 

DENETİM KURULU BAŞKANININ ADI VE SOYADI

İMZASI

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU DANIŞMANININ ADI VE SOYADI

İMZASI

............................................

 

..................................................