Doküman No
SKS.FR. 0025
Yayın Tarihi
10.04.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına

 

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren …………………………………… Topluluğunun …….................................. tarihinde/tarihleri arasında ………………………………………….’da düzenleyeceği………………………………… ……………………………………………. başlıklı etkinliğin sorumluluğunu …………………………………………… Topluluğu Akademik Danışmanı olarak kabul ediyorum.

 

Topluluk Akademik Danışmanının:

Unvan, Adı – Soyadı:           

Fakülte / Bölüm:        

Telefon:        

E-posta:        

İmza: