Doküman No
SKS.FR. 0024
Yayın Tarihi
01.03.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

ETKİNLİK BİLGİLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİ:                     

TOPLULUK ADI:                    

YAPTIĞI ETKİNLİK SAYISI (1 PUAN)

Hiç etkinlik yapmadı (0)

1-2 sayıda etkinlik yaptı (0.50)

3 ve üstü sayıda etkinlik yaptı (1)

 

 

KATILIM ORANI (1 PUAN)

Gerçekleştirilen etkinliklerin yarısından fazlasında katılım oranı %50 altında ise (0.50)

Gerçekleştirilen etkinliklerin yarısında katılım oranı %50 ve üstü ise (1)

ETKİNLİĞİN DÜZEYİ (2 PUAN)

Uluslararası etkinlik yaptı (2)

Üniversiteler arası etkinlik yaptı (1)

Ulusal etkinlik yaptı (1.50)

Üniversite içi Etkinlik (0.50)

EĞİTİM KATKISI (1 PUAN)

Eğitim amaçlı sertifikalandırma yok (0.50)

Sertifikalı eğitim programı (1)

İŞBİRLİĞİ İLE YAPILAN ETKİNLİKLER (2 PUAN)

Üniversitemiz Akademik Birimleri işbirliği ile yaptığı etkinlik (1)

Üniversitemiz öğrenci kulüpleri işbirliği ile yaptığı etkinlik (0.50)

Diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaptığı etkinlikler (0.50)

 

 

BASINDA YER ALAN ETKİNLİKLER (1 PUAN)

Yerel basında yer aldı (0,50)

Ulusal Basında yer aldı (1)

SOSYAL SORUMLULUK PROJE SAYISI (2 PUAN)

Hiç etkinlik yapmadı (0)

3 ve üstü sayıda etkinlik yaptı (2)

1-2 sayıda etkinlik yaptı (1)

 

 

ÜNİVERSİTE DIŞINDA ÜNİVERSİTEYİ TEMSİL ETME DURUMU (1 PUAN)

Üniversiteyi temsil ettiği etkinlik yok (0)

İlk üç dereceye girdi (1)

Hiç derece almadı (0.50)

 

 

ÖĞRENCİ toplulukları YÖNERGESİNE AYKIRI FAALİYET DURUMU

Bir aykırı faaliyette (-1 Puan)

İki ve üstü aykırı faaliyet (-2 Puan)

TOPLAM PUAN

     

5 PUAN ALTINDA KALAN ÖĞRENCİ KULÜBÜ UYARILARAK BİR YIL İZLEMEYE ALINIR.

KÜLTÜR ŞUBESİ GÖREVLİSİ

KÜLTÜR ŞUBE MÜDÜRÜ

SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANI