Doküman No
SKS.FR.0008
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

EK 8.

TOPLULUK ADI:

......................................

TARİH:

..................................

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına

 

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde kurulmak için başvuran ………………………………………….. Topluluğunun danışmanlığını yapmayı kabul ediyorum.

 

 

 

Unvan, Adı – Soyadı :............................................

Fakülte / Bölüm :...................................................

İmza :

 

 

 

Onay

Birim Yöneticisi

..................