Doküman No
SKS.FR. 0016
Yayın Tarihi
08.02.2022
Revizyon Tarihi
10.10.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

SPOR BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı Sayısı:    ............

Toplantı Tarihi    …./…/….

 

Toplantıya Katılanlar

 

Başkan            Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ                               Rektör Yardımcısı

Başkan Yrd.   Mustafa ÇAKIR                                            SKS Daire Başkanı

Üye                 Prof. Dr. Arslan KALKAVAN                     Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı

Üye                 Öğr. Gör. İmdat ÇAKIR                               Spor Bilimleri Fakültesi

Üye                 Yüksel Yaşar NAR                                        SKSDB Şube Müdürü

Raportör         Yunus COŞKUN                                           SKSDB

 

Gündem :

  1. ……………………………………….

 

Toplantı,Spor Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ başkanlığında makamında başlandı.

Karar :

  1. …………………………

 

 

                  Başkan                                 Başkan Yardımcısı                                 Üye

 

       Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ                      Mustafa ÇAKIR                  Prof. Dr. Arslan KALKAVAN

            Rektör Yardımcısı                           Daire Başkanı                            Spor Bil. Fak. Dekanı

 

 

      Üye                                              Üye                                             Raportör

 

Öğr. Gör. İmdat ÇAKIR                    Yüksel Yaşar NAR                          Yunus COŞKUN

Spor Bil. Fak.                              Şube Müdürü                                         Bil.İşl.