Doküman No
SKS.FR. 0026
Yayın Tarihi
28.11.2023
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Sayfa No:                          

Demirbaş No:                                                                EŞYANIN

Bütün Giderlerle Birlikte

Birim Fiyatı

 

TUTARI

Yeni

Eski

Adı ve Özellikleri

Adedi

Nereden ve Ne Suretle Alındığı

Makbuzun

Tarihi

No

TL

Kr

TL

Kr