Doküman No
SKS.FR.0012
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

Doküman No: TKÜBF/SKS/

(RTEÜ SKS Daire Başkanlığınca Doldurulacaktır)

                                 

 

Topluluk Adı:

....................................................

Tarih:        ...................................

 

Topluluk Adresi

   ..........................................

Topluluk E-Postası

Topluluk Web Sitesi

Topluluk Telefonu/Faksı

   .....................................................

..............................

..........................

 

Etkinlik/Projeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Etkinlik/Proje Sorumlusu (İrtibat Kurulacak Kişi)

Adı ve Soyadı

   

Adı ve Soyadı

    

Konumu/Görevi

   

Konumu/Görevi

   

E-Postası

   

E-Postası

   

Telefonu

   

Telefonu

   

 

Topluluğun Danışmanı

Unvanı, Adı ve Soyadı

   

Konumu/Görevi

   

E-Postası

   

Telefonu

   

 

Etkinliğin Türü/Konusu

Sempozyum

Panel

…………………… Gösterisi

Konferans

Seminer

…………………… Töreni

Festival

Sinema Gösterimi

Diğer .................................

Etkinliğin Konusu

     

 

Etkinliğin Tarihi/Saati/Yeri/Ortamı

Etkinliğin Tarihi

        

Etkinliğin Saati:               

Etkinliğin Yeri

            

Etkinliğin Ortamı  (Salon, Derslikvb.)

          

 

Etkinlikle İlgili Diğer Bilgiler

Etkinlikte Konuşmacı (Katılımcı) Var Mı?

Evet

Hayır

Cevabınız Evet İse:

Birinci Konuşmacının

Adı, Soyadı

         

İkinci Konuşmacının

Adı, Soyadı

         

Etkinlikte Stant Açma Talebi Var Mı?

Evet

Hayır

Cevabınız Evet İse:

Stant İçeriği

                

Standın Yeri ve Tarihi

                        

Afiş, Flama v.b. Asma Talebi Var Mı?

Evet

Hayır

Cevabınız Evet İse:

Etkinlikle İlgili Diğer Talep ve Bilgiler:

        

 

Öğrenci Topluluğu Başkanının Adı ve Soyadı

İmzası

Öğrenci Topluluğu Danışmanının Adı ve Soyadı

İmzası

                     

 

               

 

Onay