Doküman No
SKS.FR. 0017
Yayın Tarihi
08.02.2022
Revizyon Tarihi
10.10.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

Öğrenci Toplulukları Denetim Ve Koordinasyon

Kurulu Toplantı Tutanağı

Toplantı Sayısı:    .........

Toplantı Tarihi    …./…/….

 

 

TOPLANTIDA BULUNANLAR  :

Başkan     Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ

 Rektör Yardımcısı

Üye          Mustafa ÇAKIR

 SKS Daire Başkanı

Üye          Şafak EKŞİ

 SKSD Şube Müdürü

Üye          Öğr.Gör. İmdat ÇAKIR

 Spor Bilimleri Fakültesi

Üye          Çetin KALAFAT

 SKSD

 

GÜNDEM                                        

1-…………….

2-…………….

 

 

 

Toplantı, Denetim Koordinasyon Kurulu Başkanı, Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ başkanlığında SKS Toplantı Salonunda saat ……’da başladı. Gündem üzerinde yapılan görüşmeler sonucunda;

 

 

KARAR 

1-………….

2-………….

 

 

 

RTEÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI DENETİM VE KOORDİNASYON KURULU

 

Unvanı Adı -Soyadı

 

                  İmza

Prof. Dr. Nebi GÜMÜŞ

Başkan

 

____________________________.

Daire Başkanı Mustafa ÇAKIR

Üye

____________________________.

Şube Müdürü Şafak EKŞİ

Üye

____________________________.

Öğr.Gör.İmdat ÇAKIR

Üye

____________________________.

Çetin KALAFAT

Üye

____________________________.