Doküman No
SKS.FR.0007
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

EK 4.

TOPLULUK ADI:...............................................

TARİH:...................................

 

NO

FAALİYET TÜRÜ

KONUSU/İÇERİĞİ

TARİHİ

YERİ

1

               

         

         

             

2

            

              

             

          

3

        

          

         

              

4

             

          

             

            

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU BAŞKANI

 

ADI VE SOYADI:                

 

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU DANIŞMANI

 

ADI VE SOYADI:                      

..................................................

.................................................

İMZASI

 

 

İMZASI