Döküman No
SKS.FR.0007
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

EK 4.

TOPLULUK ADI:

TARİH:

 

NO

FAALİYET TÜRÜ

KONUSU/İÇERİĞİ

TARİHİ

YERİ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU BAŞKANI

ADI VE SOYADI

ÖĞRENCİ TOPLULUĞU DANIŞMANI

ADI VE SOYADI

 

 

İMZASI

 

 

İMZASI