Doküman No
SKS.FR.0006
Yayın Tarihi
26.07.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
.
Onaylayan
.

 

 

T.C.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞINA

 

 

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösterecek/göstermekte olan …………………………………………….. Topluluğunu kurmak/güncellemek istiyoruz. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

 

 

 

 

 

Adı ve Soyadı

 

...........................  

 

 TOPLULUĞU DANIŞMANI

 

 

 

Onay

Birim Yöneticisi

..............................