Doküman No
TBMYO.TL.0001
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
02.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

 

1. Sorumlular

Bu talimat El Sanatları Bölümü Geleneksel El Sanatları Programına ait olup uygulanmasından tüm öğrenciler ve personel sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Çalışmaya başlamadan önce Kişisel Koruyucu Donanımını hazırla.
  2. Makineyi kullanıma hazırlanması için temizliği yapılmalıdır.
  3. Makinenin elektrik fişini prize takmadan önce kablolarını ve makine aksamını kontrol ediniz.
  4. Çalışmaya başlamadan önce iğne ve iplik ayarlarının kontrolünü yapınız.
  5. Fişi prize takınız veya düğmeye (butona) basınız.
  6. Çalışırken makinenin özelliğine göre el ve parmak koruyucularını kullanınız.
  7. Çalışma bittikten sonra düğmeye (butona) basarak ve fişi prizden çekerek elektriği kesip makineyi kapatınız.
  8. Makinenin temizlik işlemlerini yaparak bir sonraki kullanıma hazır bir şekilde bırakınız.