Doküman No
TBMYO.TL.0026
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Tanju MUTLU sorumludur.

 

2.Uygulama

  1.  Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.
  2. Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.
  3. Cihaz kullanıldıktan sonra prizden çıkarılmalı, temizlenmelidir.
  4. Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.