Döküman No
TBMYO.TL.0026
Yayın Tarihi
19.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : SU ÜRÜNLERİ Bölümü Atölyesi/Laboratuvarı/Dersliği      Sorumlu :Tanju MUTLU                           

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Cihazın üreticisi tarafından kullanıcılar için özel bir bakım işlemi önerilmemiştir.

2

Cihaz laboratuar ve oda koşullarında çalışacak tezgah üstü kullanıma uygundur.

3

Cihaz kullanıldıktan sonra prizden çıkarılmalı, temizlenmelidir.

4

Kalibrasyon sonucunda uygun sonuç vermeyen cihazlar onarımları yapılmak üzere ilgili teknik servise gönderilir.

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11