Doküman No
TBMYO.TL.0038
Yayın Tarihi
20.08.2019
Revizyon Tarihi
08.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 Bu talimatın uygulanmasından Öğr. Gör. Burcu ERGÜN sorumludur.

 

2.Uygulama

  1. Şebeke sigortalarını kontrol et
  2. Sinyal jeneratörüne enerji geliyor mu kontrol et
  3.   Sinyal jeneratörünün güç düğmesine bas sistemi aç (ON konumuna al)
  4.   Sinyal jeneratörünün ekranı açılıyor mu kontrol et
  5. Probları ve gerekli sinyal üretim düğmelerini kontrol et.
  6. Ölçüm yapılacak devre için  sinyal jeneratörünün ayar ve bağlantılarını kontrol et.
  7. Ölçümler sonrası prob bağlantılarını çıkar.
  8. Gerekli okumalar yapıldıktan sonra  sinyal jeneratörünü kapat(OFF konumuna al.