Doküman No
TBMYO.TL.0122
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
12.09.2022
Revizyon No
2
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

1.Sorumlular

 

2.Uygulama

  1. Makine çalıştırılmadan önce iplik ve kumaş parçaları temizlenmelidir.
  2. Üst İplik düzeni kontrol edilmelidir.
  3. Kesici Bıçağı kontrol edilmelidir.
  4. Makine ayağının yerine oturtulmuş olduğu kontrol edilmelidir.
  5. Pedalın Kontrolü ayarlanmalıdır.
  6. Varsa kumaş parçaları ile deneme uygulaması yapılmalıdır.
  7. İşlem bittikten sonra iplik ve kumaş parçaları temizlenmelidir.