Döküman No
TBMYO.TL.0122
Yayın Tarihi
22.08.2019
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Hazırlayan
Birim Kalite Komisyonu
Onaylayan
Müdür

Kullanım Alanı : Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü Atölyesi

         

SIRA NO

TALİMATLAR

1

Makine çalıştırılmadan önce iplik ve kumaş parçaları temizlenmelidir.

2

Üst İplik düzeni kontrol edilmelidir.

3

Kesici Bıçağı kontrol edilmelidir.

4

Makine ayağının yerine oturtulmuş olduğu kontrol edilmelidir.

5

Pedalın Kontrolü ayarlanmalıdır.

6

Varsa kumaş parçaları ile deneme uygulaması yapılmalıdır.

7

İşlem bittikten sonra iplik ve kumaş parçaları temizlenmelidir.

8

 

9

 

10